Rapport IMF in lijn met achterban VFBO: eigen woning naar box 3

In maart van dit jaar is uit een representatieve enquête onder de meer dan 10.000 financieel adviseurs (FFP, SEH, RFEA) die zijn aangesloten bij het Verbond Financiële Beroepsorganisaties (VFBO) naar voren gekomen dat 86% voorstander is van aanpassing van de fiscale regels voor de eigen woning. Met name de complexiteit van die regels is de meeste financiële specialisten een doorn in het oog. Financieel adviseurs: verhuis de eigen woning naar box 3 | VFBO

Het VFBO pleit voor een sterke vereenvoudiging in de fiscale behandeling van de eigen woning. Woningbezit en daaraan gekoppelde eigenwoningschulden zouden fiscaal moeten verhuizen van box 1 naar box 3. Die verhuizing betekent wel afschaffing van een belangrijke subsidie: de hypotheekrenteaftrek. Dit zou in de belastingheffing voor de eigenwoningbezitter moeten worden gecompenseerd.

Aanpassing van de fiscale regels omtrent de verschillende huisvestigingsmogelijkheden en brede hervorming van box 3 komen in een breder perspectief naar voren in het onlangs gepubliceerde rapport van het IMF Capital Income Taxation in the Netherlands (imf.org).  Volgens het IMF heeft Nederland een unieke belastingheffing met de 3 boxenstructuur en is de belastingheffing op de eigen woning beperkt; immers de eigen woning is in de inkomstenbelasting alleen belast via het eigenwoningforfait. Daarnaast benoemt het IMF nadelen van de hypotheekrenteaftrek in box 1. Volgens het IMF stimuleert de hypotheekrenteaftrek woningkopers tot het meer bieden dan de vraagprijs, omdat ze de rente over de eigenwoningschuld toch in mindering kunnen brengen in box 1. Ook draagt deze “subsidie”  bij aan de huidige oververhitte woningmarkt met hoge huizenprijzen.

Het IMF stelt in punt 67 van zijn rapport een aantal hervormingen via de belastingheffing voor zoals bijvoorbeeld aanpassing van box 3, maar ook specifiek de belastingheffing van de eigen woning. De eigen woning zou moeten worden verplaatst van box 1 (inkomen uit werk en woning) naar box 3 (sparen en beleggen). Daardoor zouden de belastingvoordelen voor huizenbezitters verdwijnen. Het IMF geeft wel aan dat het gefaseerd in tijd moet plaatsvinden, ter voorkoming van te grote schommelingen in de woningmarkt en financieringsproblemen voor huiseigenaren die schulden zijn aangegaan op grond van het huidige stelsel.  

Het voorstel van het IMF sluit aan bij het pleidooi van het VFBO. Anders dan het IMF, pleiten wij wel voor een fiscale compensatie. Uit onze berekeningen blijkt dat anders sommige huishoudens hard worden geraakt. Gedacht kan worden aan een specifieke vrijstelling in box 3, een heffingskorting of een overgangsperiode.

Steeds meer partijen, waaronder het IMF, pleiten met ons voor hervorming van de belasting op de eigen woning. Te complexe regelgeving, de oververhitte huizenmarkt en lage rente vragen om actie. Dus niet wachten op een grote belastinghervorming, maar de eigenwoningregeling met voorrang vereenvoudigen!

Nieuwsoverzicht