Vraag en antwoord

Staat je vraag en/of antwoord er niet bij. Laat het ons weten via info@vfbo.nl

 • Wat houdt een bundeling van krachten in de financiële advieswereld in?
  Bundeling van krachten betekent dat de deelnemende partijen bij bepaalde onderwerpen gezamenlijk optrekken richting overheid en andere relevante partijen in de financiële adviesmarkt. Het belang van de consument staat daarbij voorop. Ook vormen de partijen hiermee één aanspreekpunt.
 • Waarom is die bundeling van krachten nu nodig?
  Het landschap binnen de financiële advieswereld is sterk versnipperd waardoor het moeilijk is een vuist te maken richting overheid en andere partijen. Doordat voortdurend nieuwe wetten en regels worden uitgevaardigd en zich andere impactvolle ontwikkelingen voordoen, is het des te belangrijker om een overkoepelende en krachtige partij te vormen die voor de politiek en voor de stakeholders hét aanspreekpunt is in de complexe wereld van financieel advies en financiële zaken. Er is behoefte aan een autoriteit op het gebied van financieel advies met een breed draagvlak in de markt.
 • Wat ga ik hiervan merken als participant van FFP en/of SEH?
  Je zult terugzien dat met het VFBO ook jouw rol en positie ten opzichte van de consument (zowel particulier als ondernemer) met meer gewicht en daardoor effectiever naar voren komt in de markt. De toegevoegde waarde is dat we meer invloed krijgen op de dossiers die voor de deelnemende partijen (FFP, SEH en RFEA) gemeenschappelijk zijn. VFBO zal ook werken aan een goede onderlinge aansluiting van opleidingen en van Permanente Educatie (PE) zodat dubbelingen verdwijnen.
 • Wie doet er allemaal mee?
  De leden van het VFBO zijn de financiële beroepsorganisaties FFP en SEH. Andere partijen hebben al interesse getoond en kunnen (later) aanschuiven.
 • Wat is het doel van de samenwerking?
  Het VFBO gelooft in het belang van financiële gezondheid voor iedereen. In de complexe wereld van financieel advies vormt het VFBO een krachtige stem naar overheid, autoriteiten en andere relevante spelers in de financiële adviesmarkt om dat consumentenbelang te dienen. Het VFBO vertegenwoordigt bijna 10.000 financieel adviseurs/planners met ieder hun eigen specialisme.
 • Hoe wordt de organisatie bemand?
  De organisatie heeft een bestuur waarin alle voorzitters van de deelnemende organisaties plaats hebben. Het bestuur wordt gevoed door de commissie Public Affairs & Lobby in samenwerking met Communicatie.
 • Zijn alle partijen gelijkwaardig binnen de samenwerking?
  Ja, alle partijen zijn gelijk.
 • Is dat geen extra kostenpost voor betrokken partijen/leden?
  De verwachting is dat dit niet tot hogere contributies zal leiden.
 • Op wat voor manier behoudt FFP/SEH zijn eigen identiteit? Wat doet VFBO en wat doet FFP, SEH, RFEA?
  Iedere Stichting behoudt haar eigen identiteit omdat er een eigen bestuur blijft met eigen normen en waarden. Tevens zal iedere vereniging haar eigen toelatingseisen hebben.
 • Welke onderwerpen zien jullie nu al die je gezamenlijk wilt aanpakken?
  – Vermogen in Box 3 – Defiscalisering van de eigen woning en het verplaatsen van de eigen woning naar Box 3 met een generieke vrijstelling (met aandacht voor echtscheiding) – Het onlangs gesloten Pensioenakkoord