Onze thema’s

Het VFBO behartigt de belangen van de bij de leden (keurmerken) aangesloten financieel adviseurs en planners die betrekking hebben op de inhoud, positionering, afbakening en de uitoefening van hun beroep, dit om het algemene belang van de consument te beschermen. In haar werkzaamheden is voor het VFBO een goede financiële gezondheid van consumenten nu en in de toekomst de toetssteen.

Het VFBO richt zich op de volgende actuele thema’s:

Box 3

Er is een internetconsultatie gestart met als doel te reageren op het beoogde wetsvoorstel werkelijk rendement box 3 met sluitingsdatum 20 oktober 2023. Het VFBO heeft hierop een reactie geschreven en voert overleg hierover met andere betrokken stakeholders.

Pensioen

Het VFBO is met onderzoeker Fred de Jong een onderzoek gestart naar keuzebegeleiding en de waarde van financieel advies.

De eerste resultaten zullen op 23 november 2023 in een rondetafelgesprek worden gedeeld. De tafeldeelnemers (onder andere Lisa Brüggen (directeur Netspar), Alfred Kool (member of the board ABP) en Conny Weber (voorzitter VFBO en Certified Financial Planner) discussiëren onder leiding van Frank Paalman over keuzebegeleiding en de waarde van financieel advies.

Er zal er worden gesproken over wat het maatschappelijke belang (eventueel uitgedrukt in een bedrag) van financieel advies/financiële planning is bij keuzebegeleiding en in hoeverre draagt advisering bij keuzebegeleiding bij aan het behalen van de (sociale) duurzaamheidsdoelen (SDG’s, ESG). Daarnaast zal er worden ingezoomd op welke drempels (betaalbaarheid/toegankelijkheid) er zijn voor deelnemers/consumenten om advies in te winnen? Kortom, een actueel onderwerp in een veranderende (pensioen)wereld.

Eigen woning

VFBO heeft de verkiezingsprogramma’s van verschillende politieke partijen waaronder PvdA-GL, CDA, BBB, Volt, NSC, CU, SGP, VVD en D66 gescreend op de vereenvoudiging van de eigenwoningregeling. In de verkiezingsprogramma’s van de meeste politieke partijen bleek er helaas nauwelijks concrete voorstellen voor het wijzigen van de fiscale behandeling van de eigen woning te zijn opgenomen. Daarom heeft VFBO de politieke partijen een brief geschreven met als doel om de vereenvoudiging van de eigenwoningregeling in de verschillende verkiezingsprogramma’s te adresseren.


Het VFBO zal vanuit kennis en ervaring haar mening over beleidsvoornemens onder de aandacht brengen van ministeries en de politiek.