Onze thema’s

Al enige tijd wordt samen met andere partijen uit de sector (Verbond van Verzekeraars, VEB, NVB, Adfiz, Dufas en VV&A) gesproken met het ministerie van Financiën over de voornemens rond de behandeling van vermogen in Box 3. Mede door die gesprekken is een aantal beleidsvoornemens gewijzigd en zal het ministerie van financiën op Prinsjesdag met een ander voorstel komen. In deze coalitie zal verder worden gewerkt aan een voorstel voor belastingheffing over werkelijk genoten rendement op vermogen.

Fiscale behandeling van de eigen woning

Ook zijn er dit jaar diverse rapporten verschenen over de fiscale behandeling van de eigen woning. In die rapporten worden allerlei varianten genoemd hoe de eigen woning fiscaal behandeld kan worden. Het VFBO gaat een tweetal van de meest kansrijke varianten nader uitwerken: volledige defiscalisering en het verplaatsen van de eigen woning naar Box 3 met een generieke vrijstelling. Aan de hand van verschillende klanttypen worden de consequenties in kaart gebracht, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan de gevolgen bij echtscheiding.

Pensioenakkoord

Daarnaast kent het gesloten Pensioenakkoord nog vele losse eindjes die uitgewerkt moeten worden. Wat betekent het Pensioenakkoord voor bijvoorbeeld een 58-jarige die een hypotheek wil afsluiten maar van wie het pensioen niet eenduidig vastligt? Wat gebeurt er bij echtscheiding als het pensioen verdeeld moet worden? En wat zijn de voor- en nadelen van een hoog-laag constructie of een opname van 10% van het pensioen? Ook hier zullen de financieel deskundigen van het VFBO voorstellen uitwerken en delen met de beleidsmakers.

Het VFBO zal vanuit kennis en ervaring haar mening over beleidsvoornemens onder de aandacht brengen van ministeries en de politiek.