Oprichting VFBO: ‘samen sterk in de wereld van financieel advies’

Amsterdam 8 september 2020 – Het Verbond Financiële BeroepsOrganisaties (VFBO) is een feit. Onlangs hebben de voorzitters van FFP, SEH en RFEA de oprichtingsakte getekend, waarin afspraken zijn gemaakt rondom een krachtige samenwerking in de wereld van financieel advies. De drijfveer van alle deelnemende partijen is het belang van de consument te dienen in een wereld waarin financiële gezondheid steeds belangrijker wordt.

Het VFBO gelooft in het belang van financiële gezondheid voor iedereen. In de complexe wereld van financieel advies vormt het VFBO een krachtige stem naar overheid, autoriteiten en andere relevante spelers in de financiële adviesmarkt om dat consumenten belang te dienen. Het VFBO vertegenwoordigt ruim 10.000 financieel adviseurs/planners met ieder hun eigen specialisme.

De aangesloten adviseurs/planners zijn de vakspecialist met ieder een eigen keurmerk. VFBO zal ook werken aan een goede onderlinge aansluiting van opleidingen en van Permanente Educatie (PE) zodat dubbelingen verdwijnen.

Steeds meer consumenten zijn overtuigd van de noodzaak om toekomstbestendig te leven, wonen en werken. De adviseur/planner kan een belangrijke bijdrage leveren door de financiële oplossingen voor de duurzame wensen in beeld te brengen. Het VFBO ondersteunt deze adviseurs/planners bij het leveren van deskundig integraal financieel advies, waaronder de integratie van duurzaamheid, passend bij de specifieke behoefte & wens van de klant. En bevordert dat de klant in elke levenssituatie de juiste adviseur/planner met passende deskundigheid kan vinden. Daarbij staat VFBO voor transparantie en heldere afspraken over alle aspecten van het financieel advies. De klant mag daarom vertrouwen op een waardevol advies voor nu en in de toekomt.

‘Met een totale vertegenwoordiging van momenteel meer dan 10.000 betrokken financieel adviseurs/planners, met ieder hun eigen specialisme, creëren we een bundeling van veel ervaring en inzicht om ons doel ‘financiële gezondheid voor iedereen’ te bereiken , aldus Anneke Janssen, vicevoorzitter VFBO.

Belangrijke thema’s voor de consument

Al enige tijd wordt samen met andere partijen uit de sector (Verbond van Verzekeraars, VEB, NVB, Adfiz, Dufas en VV&A) gesproken met het ministerie van Financiën over de voornemens rond de behandeling van vermogen in Box 3. Mede door die gesprekken is een aantal beleidsvoornemens gewijzigd en zal het ministerie van financiën op Prinsjesdag met een ander voorstel komen. In deze coalitie zal verder worden gewerkt aan een voorstel voor belastingheffing over werkelijk genoten rendement op vermogen.

Ook zijn er dit jaar diverse rapporten verschenen over de fiscale behandeling van de eigen woning. In die rapporten worden allerlei varianten genoemd hoe de eigen woning fiscaal behandeld kan worden. Het VFBO gaat een tweetal van de meest kansrijke varianten nader uitwerken: volledige defiscalisering en het verplaatsen van de eigen woning naar Box 3 met een generieke vrijstelling.

Aan de hand van verschillende klanttypen worden de consequenties in kaart gebracht, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan de gevolgen bij echtscheiding.

Daarnaast kent het gesloten Pensioenakkoord nog vele losse eindjes die uitgewerkt moeten worden. Wat betekent het Pensioenakkoord voor bijvoorbeeld een 58-jarige die een hypotheek wil afsluiten maar van wie het pensioen niet eenduidig vastligt? Wat gebeurt er bij echtscheiding als het pensioen verdeeld moet worden? En wat zijn de voor- en nadelen van een hoog-laag constructie of een opname van 10% van het pensioen? Ook hier zullen  de financieel deskundigen van het VFBO  voorstellen uitwerken en delen met de beleidsmakers.

Het VFBO zal vanuit kennis en ervaring haar mening over beleidsvoornemens onder de aandacht brengen van ministeries en de politiek.

Nieuwsoverzicht