Live Paneldiscussie ‘Eigenwoningregeling’

Tijdens deze live uitzending begeleidt Jelle van den Berg (Duoberg Consultants) de paneldiscussie. Onder andere Steven van Weyenberg, Tweede Kamerlid voor D66 en Prof. Dr. Peter Kavelaars, Hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus School of Economics, zullen aan de discussie deelnemen. 

Op vrijdag 12 maart a.s. organiseert het VFBO een live online paneldiscussie over de eigenwoningregeling. Deelname aan dit webinar is voor iedereen toegankelijk en gratis.

Allereerst wordt tijdens deze uitzending de uitkomst van het ledenonderzoek over de eigenwoningregeling gepresenteerd, waarna hierover gediscussieerd wordt met de aanwezige gasten en VFBO deskundigen Paul van der Ploeg en Jan Martijn Hengeveld. 

Na afloop zullen de resultaten van het onderzoek en de opname van de uitzending beschikbaar worden gesteld aan de achterban.

Zet deze link naar de uitzending vast in je agenda.

Nieuwsoverzicht