De zin en onzin van box 3

Live online paneldiscussie – dinsdag 14 maart 2023

De belastingheffing in box 3 sluit al langere tijd niet meer aan op de actuele rendementen die worden gerealiseerd. De overbruggingswetgeving tot 2026 baart zorgen vanwege de algemeenheid van het onderdeel ‘overige bezittingen’. Onlangs hebben wij de achterban van het VFBO feedback gevraagd via een korte vragenlijst die handelde over het gedrag van cliënten wat betreft de peildatum van 1 januari 2023 en andere aspecten over ‘overige bezittingen’. 

De uitkomsten van deze vragenlijst zullen, naast diverse discussiestukken op dit dossier, een van de onderwerpen zijn die worden besproken tijdens de live uitzending op 14 maart a.s. vanuit de Kunstlinie in Almere.

Onder leiding van host Roelof Meijer CFP® zitten de volgende gasten aan tafel en gaan in discussie over deze overbruggingswet:

  • Steven Sarphatie, bestuurslid Vereniging van vermogensbeheerders en adviseurs (VV&A); 
  • Kavish Partiman, Manager Public Affairs & Communicatie VastgoedBelang;
  • Drs. Cor Overduin, Zelfstandig belastingadviseur en verbonden aan Grant Thornton; en
  • Paul van der Ploeg CFP®, bestuurslid VFBO en bestuurslid FFP.  

Nieuwsoverzicht